(84-8) 39 333 360 - Ext 110
Dịch Vụ Trẻ Em Đi Một Mình

Dịch Vụ Trẻ Em Đi Một Mình

07/03/2016
 ●    Dịch vụ trẻ em đi một mình từ 2 đến dưới 4 tuổi o      Hành khách phải đặt và trả tiền dịch vụ tiếp viên đi cùng. Mỗi tiếp viên chỉ đi cùng một trẻ em. o      ...
Dịch Vụ Trẻ Sơ Sinh

Dịch Vụ Trẻ Sơ Sinh

07/03/2016
Hành khách đi cùng trẻ sơ sinh  ●   Chấp nhận vận chuyển trẻ sơ sinh khoẻ mạnh, sinh đủ tháng nếu đi cùng  cha, mẹ/người giám hộ của trẻ hoặc người được uỷ quyền. ●   Mỗi một người cha, mẹ/người...
Dịch vụ suất ăn đặc biệt

Dịch vụ suất ăn đặc biệt

04/03/2016
Cambodia Angkor Air có các suất ăn đặc biệt dành cho các đối tượng khách có nhu cầu như suất ăn chay, suất ăn cho trẻ em, suất ăn bệnh lý, hay suất ăn cho người theo đạo Hồi....