(84-8) 39 333 360 - Ext 110
Điều gì sẽ xảy ra nếu mở cửa thoát hiểm lúc đang bay?

Điều gì sẽ xảy ra nếu mở cửa thoát hiểm lúc đang bay?

05/10/2015
Nếu cửa thoát hiểm mở ra lúc máy bay đang bay, tất cả hành khách trên chuyến bay sẽ bị đông cứng trong vòng 15 giây và có nguy cơ bị hút ra ngoài nếu không thắt dây an...
Dự luật mới cấm du khách chạm tay vào đền Angkor

Dự luật mới cấm du khách chạm tay vào đền Angkor

03/09/2015
Theo dự thảo luật mới của cơ quan quản lý quần thể đền Angkor, du khách viếng đền không được mặc trang phục hở hang hay sờ tay vào các công trình cổ. Cơ quan quản lý quần thể...