(84-8) 39 333 360 - Ext 110

Tổn thất về hành lý – thất lạc

Tổn thất về hành lý – thất lạc

Hành lý bị hư hỏng / mất đồ

 • Ngay khi nhận hành lý, hành khách phát hiện có sự tổn thất về hành lý như mất đồ, quá chậm trễ, phải thông báo ngay cho Cambodia Angkor Air để hãng lập Biên bản bất thường (PIR) ngay tại địa điểm trả hành lý.
 • Trường hợp hành khách nhận được hành lý tại sân bay đến mà không có bất kỳ khiếu nại gì thì hành lý đó được coi là đã được vận chuyển và trao trả cho khách trong điều kiện tốt.
 • Trường hư hỏng / mất đồ, hành khách có quyền khiếu nại đối với hãng vận chuyển, chậm nhất trong vòng bảy (7) ngày (dựa trên con dấu của bưu điện nếu có) kể từ ngày nhận. Việc khiếu nại này phải được lập thành văn bản và gửi đi trong thời hạn nêu trên. Bất kỳ khiếu nại không đến trong thời gian giới hạn và không bằng văn bản sẽ không được xem xét để xử lý.

Hành lý đến chậm / thất lạc hành lý

 • Trong trường hợp hành lý bị chậm trễ, không đến cùng với hành khách tại điểm đến, hành khách phải khiếu nại đến đơn vị vận chuyển chậm nhất là trong vòng hai mươi mốt (21) ngày (căn cứ trên dấu bưu điện, nếu có) kể từ ngày hành lý được giao đến nơi đã được chỉ định.
 • Trường hợp hành lý bị thất lạc, chủ hành lý phải khiếu nại đến đơn vị vận chuyển chậm nhất là trong vòng hai mươi mốt (21) ngày (căn cứ trên dấu bưu điện, nếu có) kể từ ngày lẽ ra hành khách phải nhận được hành lý đó.
 • Mọi khiếu nại nêu trên phải được lập bằng văn bản và gửi đi trong thời hạn quy định. Các trường hợp khiếu nại của hành khách gửi sau thời hạn quy định hoặc không được lập bằng văn bản đều không được Cambodia Angkor Air xem xét, giải quyết.
 • Cambodia Angkor Air sẽ nỗ lực tối đa để hỗ trợ hành khách. Hãng thành thật cáo lỗi về sự chậm trễ và tổn thất, chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm hành lý của quý khách trong khoảng thời gian sớm nhất có thể để chuyển giao đến quý khách.

Giao nhận hành lý

 • Hãng sẽ thông báo cho hành khách ngay khi hành lý thất lạc được tìm thấy và chuyển đến địa chỉ khách đã cung cấp sau khi thông qua các quy định Hải quan. Hành khách cũng có thể yêu cầu nhận hành lý tại sân bay.

Trách nhiệm hành lý

Đối với những chuyến bay quốc tế (ngoại trừ các chuyến bay đến và đi từ các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu) được quy định bởi Công ước Vác-Xa-Va năm 1929 và hiệu chỉnh bởi Hiệp định thư Hagues năm 1955:

 • Mức giới hạn trách nhiệm tối đa của Cambodia Angkor Air đối với hành lý ký gửi là 20USD/01kg (hay giá trị tiền tệ khác tương đương).
 • Mức giới hạn trách nhiệm tối đa của Cambodia Angkor Ải đối với hành lý xách tay không quá 400USD/ hành khách (hay giá trị tiền tệ khác tương đương).

Đối với những chuyến bay đi và đến từ các quốc gia thuộc liên minh Châu Âu được quy định bởi luật EC 785/2004 ngày 21/4/2004:

 • Mức giới hạn trách nhiệm tối đa đối với các tổn thất về hành lý (bao gồm hành lý xách tay, hành lý ký gửi) là 1.000 SDR/ hành khách (hay giá trị tiền tệ khác tương đương).
 • Trường hợp cả hành lý xách tay và hành lý ký gửi đều bị tổn thất vì nhiều nguyên nhân thì việc bồi hoàn sẽ được căn cứ trên các tổn thất thực tế nhưng không vượt quá trách nhiệm tối đa của Cambodia Angkor Air đối với hành khách đó (1.000 SDR hay giá trị tiền tệ khác tương đương).
 • Các quy định này không áp dụng cho hành lý được khai báo có giá trị cao.

Bài viết cùng chuyên mục

Hành lý xách tay

Hành lý xách tay

Khi bay cùng hãng hàng không Cambodia Angkor Air, bạn cần lưu ý các quy định về hành lý xách tay sau đây: Qui định chung Hành khách hạng Thương gia được phép mang...
Hành lý ký gửi

Hành lý ký gửi

Mỗi hành khách được mang theo 20kg (44lb) hành lý ký gửi miễn cước. Tất cả các vật dụng trong hành lý cần phải được đóng gói an toàn và đúng quy cách. Tại...
Kiểm tra hành lý

Kiểm tra hành lý

Kiểm tra hành lý là một khâu quan trọng để đảm bảo an ninh cho toàn đội bay và hành khách đi trên chuyến bay. Kiểm tra an ninh hành lý Vì lý do...